User Tools

Site Tools


4727--9232-miretti-la-gi

Miretti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9232
Tên thay thế 1997 BG8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9584069
Viễn điểm quỹ đạo 2.3581023
Độ lệch tâm 0.0925969
Chu kỳ quỹ đạo 1158.1170073
Độ bất thường trung bình 96.98540
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32648
Kinh độ của điểm nút lên 325.60743
Acgumen của cận điểm 284.51920
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

9232 Miretti (1997 BG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1997 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9232 Miretti
4727--9232-miretti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)