User Tools

Site Tools


4728--9399-pesch-la-gi

Pesch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9399
Tên thay thế 1994 ST12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1935697
Viễn điểm quỹ đạo 2.9937255
Độ lệch tâm 0.1542530
Chu kỳ quỹ đạo 1525.6850347
Độ bất thường trung bình 132.94564
Độ nghiêng quỹ đạo 3.76504
Kinh độ của điểm nút lên 28.43534
Acgumen của cận điểm 287.80030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9399 Pesch (1994 ST12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9399 Pesch
4728--9399-pesch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)