User Tools

Site Tools


4729--9573-matsumotomas-la-gi

Matsumotomas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9573
Tên thay thế 1988 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6565893
Viễn điểm quỹ đạo 3.1748881
Độ lệch tâm 0.0888795
Chu kỳ quỹ đạo 1818.5335850
Độ bất thường trung bình 7.12456
Độ nghiêng quỹ đạo 2.53337
Kinh độ của điểm nút lên 39.22903
Acgumen của cận điểm 313.39419
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9573 Matsumotomas (1988 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1988 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9573 Matsumotomas
4729--9573-matsumotomas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)