User Tools

Site Tools


4730--9721-doty-la-gi

Doty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9721
Tên thay thế 1980 GB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0375096
Viễn điểm quỹ đạo 2.5123910
Độ lệch tâm 0.1043718
Chu kỳ quỹ đạo 1253.3036737
Độ bất thường trung bình 74.61488
Độ nghiêng quỹ đạo 8.32357
Kinh độ của điểm nút lên 103.32399
Acgumen của cận điểm 98.47521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9721 Doty (1980 GB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được E. Bowell phát hiện vào ngày 14 tháng 4, năm 1980 ở Trạm thiên văn Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9721 Doty
4730--9721-doty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)