User Tools

Site Tools


4732--10102-digerhuvud-la-gi

Digerhuvud
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá ngày 29 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10102
Tên thay thế 1992 DA6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1021648
Viễn điểm quỹ đạo 2.7442314
Độ lệch tâm 0.1324833
Chu kỳ quỹ đạo 1377.7861755
Độ bất thường trung bình 89.48932
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82158
Kinh độ của điểm nút lên 140.28817
Acgumen của cận điểm 45.13221
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10102 Digerhuvud (1992 DA6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 1992 ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Digerhuvud, a place ở Gotland that is known for its numerous sea stacks.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10102 Digerhuvud
4732--10102-digerhuvud-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)