User Tools

Site Tools


4733--10233-le-creusot-la-gi

Le Creusot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J.-C. Merlin
Nơi khám phá Le Creusot
Ngày khám phá ngày 5 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10233
Tên thay thế 1997 XQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4834273
Viễn điểm quỹ đạo 2.9648519
Độ lệch tâm 0.0883627
Chu kỳ quỹ đạo 1642.2620444
Độ bất thường trung bình 208.65033
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57762
Kinh độ của điểm nút lên 182.62338
Acgumen của cận điểm 142.29327
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10233 Le Creusot (1997 XQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1997 bởi J.-C. Merlin ở Le Creusot.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10233 Le Creusot
4733--10233-le-creusot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)