User Tools

Site Tools


4734--10577-jih-esmuzeum-la-gi

10577 Jihčesmuzeum
Tên
Tên Jihčesmuzeum
Tên chỉ định 1995 JC
Phát hiện
Ngày phát hiện 2 tháng 5 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2309662
Bán trục lớn (a) 2.5801278 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9842055 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1760501 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.14 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.44746°
Kinh độ (Ω) 46.30844°
Acgumen (ω) 210.05870°
Độ bất thường trung bình (M) 31.53445°

10577 Jihčesmuzeum là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1513.7712819 ngày (4.14 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4734--10577-jih-esmuzeum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)