User Tools

Site Tools


4736--7691-brady-la-gi

Brady
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7691
Tên thay thế 3186 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9090459
Viễn điểm quỹ đạo 2.8314613
Độ lệch tâm 0.1945816
Chu kỳ quỹ đạo 1332.8787723
Độ bất thường trung bình 109.80037
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28629
Kinh độ của điểm nút lên 54.90287
Acgumen của cận điểm 2.64560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7691 Brady (3186 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7691 Brady
4736--7691-brady-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)