User Tools

Site Tools


4737--8055-arnim-la-gi

Arnim
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8055
Đặt tên theo Ludwig Achim von Arnim
Tên thay thế 5004 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3588424
Viễn điểm quỹ đạo 3.7087242
Độ lệch tâm 0.2224750
Chu kỳ quỹ đạo 1930.0798549
Độ bất thường trung bình 29.66549
Độ nghiêng quỹ đạo 10.96574
Kinh độ của điểm nút lên 209.12568
Acgumen của cận điểm 120.52014
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8055 Arnim (5004 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8055 Arnim
4737--8055-arnim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)