User Tools

Site Tools


4738--8200-souten-la-gi

Souten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 7 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8200
Tên thay thế 1994 AY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2926469
Viễn điểm quỹ đạo 2.9535587
Độ lệch tâm 0.1259790
Chu kỳ quỹ đạo 1551.7487519
Độ bất thường trung bình 154.98538
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59834
Kinh độ của điểm nút lên 157.08515
Acgumen của cận điểm 295.33428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8200 Souten (1994 AY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 1 năm 1994 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8200 Souten
4738--8200-souten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)