User Tools

Site Tools


4739--8343-tugendhat-la-gi

Tugendhat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8343
Đặt tên theo Villa Tugendhat
Tên thay thế 1986 TG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6298649
Viễn điểm quỹ đạo 3.0413507
Độ lệch tâm 0.0725569
Chu kỳ quỹ đạo 1744.0851532
Độ bất thường trung bình 158.28661
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86605
Kinh độ của điểm nút lên 185.57396
Acgumen của cận điểm 224.14637
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8343 Tugendhat (1986 TG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8343 Tugendhat
4739--8343-tugendhat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)