User Tools

Site Tools


4740--8527-katayama-la-gi

Katayama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8527
Tên thay thế 1992 SV12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8451807
Viễn điểm quỹ đạo 2.6731455
Độ lệch tâm 0.1832459
Chu kỳ quỹ đạo 1240.2801655
Độ bất thường trung bình 275.43278
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41928
Kinh độ của điểm nút lên 6.41316
Acgumen của cận điểm 285.40406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8527 Katayama (1992 SV12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8527 Katayama
4740--8527-katayama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)