User Tools

Site Tools


4741--8685-faur-la-gi

8685 Fauré
Tên
Tên Fauré
Tên chỉ định 1992 GG3
Phát hiện
Ngày phát hiện 4 tháng 4 năm 1992
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.0455510
Bán trục lớn (a) 2.2072635 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1067204 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.3078066 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.28 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.89473°
Kinh độ (Ω) 263.80944°
Acgumen (ω) 311.16613°
Độ bất thường trung bình (M) 321.25109°

8685 Fauré là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1197.7873275 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4741--8685-faur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)