User Tools

Site Tools


4742--8820-anjandersen-la-gi

Anjandersen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8820
Tên thay thế 1985 VG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2168683
Viễn điểm quỹ đạo 2.4849949
Độ lệch tâm 0.0570256
Chu kỳ quỹ đạo 1316.6138010
Độ bất thường trung bình 112.91694
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00600
Kinh độ của điểm nút lên 94.23486
Acgumen của cận điểm 286.03849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8820 Anjandersen (1985 VG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1985 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8820 Anjandersen
4742--8820-anjandersen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)