User Tools

Site Tools


4743--8974-gregaria-la-gi

Gregaria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8974
Tên thay thế 3357 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9412702
Viễn điểm quỹ đạo 2.4418760
Độ lệch tâm 0.1142115
Chu kỳ quỹ đạo 1185.0382599
Độ bất thường trung bình 163.83209
Độ nghiêng quỹ đạo 1.03302
Kinh độ của điểm nút lên 44.67151
Acgumen của cận điểm 49.94094
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

8974 Gregaria (3357 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính có quỹ đạo vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Nó được khám phá 25 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld.[1]

  1. ^ Yeomans, Donald K. “8974 Gregaria (3357 T-2)”. JPL Small-Body Database Browser. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2008. 
4743--8974-gregaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)