User Tools

Site Tools


4744--9091-ishidatakaki-la-gi

Ishidatakaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9091
Tên thay thế 1995 VK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9376790
Viễn điểm quỹ đạo 2.9469516
Độ lệch tâm 0.2066221
Chu kỳ quỹ đạo 1394.1228197
Độ bất thường trung bình 168.15075
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40392
Kinh độ của điểm nút lên 180.41012
Acgumen của cận điểm 141.45864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9091 Ishidatakaki (1995 VK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9091 Ishidatakaki
4744--9091-ishidatakaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)