User Tools

Site Tools


4745--9235-shimanamikaido-la-gi

Shimanamikaido
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9235
Đặt tên theo Nishiseto Expressway
Tên thay thế 1997 CT21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0558203
Viễn điểm quỹ đạo 2.8327035
Độ lệch tâm 0.1589198
Chu kỳ quỹ đạo 1395.7898094
Độ bất thường trung bình 239.54124
Độ nghiêng quỹ đạo 4.35921
Kinh độ của điểm nút lên 92.11759
Acgumen của cận điểm 173.30555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

9235 Shimanamikaido (1997 CT21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1997 bởi A. Nakamura ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9235 Shimanamikaido
4745--9235-shimanamikaido-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)