User Tools

Site Tools


4747--9574-taku-la-gi

Taku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nakamura
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9574
Tên thay thế 1988 XB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0097390
Viễn điểm quỹ đạo 2.4790224
Độ lệch tâm 0.1045463
Chu kỳ quỹ đạo 1228.1268057
Độ bất thường trung bình 193.89596
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79495
Kinh độ của điểm nút lên 63.27817
Acgumen của cận điểm 101.54843
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9574 Taku (1988 XB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1988 bởi T. Nakamura ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9574 Taku
4747--9574-taku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)