User Tools

Site Tools


4749--10103-jungfrun-la-gi

Jungfrun
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá ngày 29 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10103
Tên thay thế 1992 DB9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1500143
Viễn điểm quỹ đạo 2.6565777
Độ lệch tâm 0.1053893
Chu kỳ quỹ đạo 1360.8470910
Độ bất thường trung bình 337.47608
Độ nghiêng quỹ đạo 7.31724
Kinh độ của điểm nút lên 11.36043
Acgumen của cận điểm 306.87224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10103 Jungfrun (1992 DB9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 1992 ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Jungfrun, the largest sea stack ở Gotland.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10103 Jungfrun
4749--10103-jungfrun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)