User Tools

Site Tools


4752--10764-r-bezahl-la-gi

10764 Rübezahl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1957.0473765 ngày (5.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4752--10764-r-bezahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)