User Tools

Site Tools


4753--7692-edhenderson-la-gi

Edhenderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7692
Tên thay thế 1981 EZ25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5427391
Viễn điểm quỹ đạo 3.8366213
Độ lệch tâm 0.2028232
Chu kỳ quỹ đạo 2080.7463683
Độ bất thường trung bình 52.52705
Độ nghiêng quỹ đạo 20.56366
Kinh độ của điểm nút lên 354.46086
Acgumen của cận điểm 33.15572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7692 Edhenderson (1981 EZ25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7692 Edhenderson
4753--7692-edhenderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)