User Tools

Site Tools


4754--8056-tieck-la-gi

Tieck
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8056
Đặt tên theo Ludwig Tieck
Tên thay thế 6038 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0290659
Viễn điểm quỹ đạo 3.0962739
Độ lệch tâm 0.2082219
Chu kỳ quỹ đạo 1498.4333255
Độ bất thường trung bình 183.62518
Độ nghiêng quỹ đạo 6.97996
Kinh độ của điểm nút lên 358.13450
Acgumen của cận điểm 58.62473
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8056 Tieck (6038 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8056 Tieck
4754--8056-tieck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)