User Tools

Site Tools


4755--8202-gooley-la-gi

Gooley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8202
Tên thay thế 1994 CX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6804983
Viễn điểm quỹ đạo 3.1505503
Độ lệch tâm 0.0806119
Chu kỳ quỹ đạo 1818.3329786
Độ bất thường trung bình 282.08166
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07471
Kinh độ của điểm nút lên 118.96138
Acgumen của cận điểm 70.92473
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8202 Gooley (1994 CX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8202 Gooley
4755--8202-gooley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)