User Tools

Site Tools


4756--8344-babette-la-gi

8344 Babette (tên chỉ định: 1987 BB) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsuneo Niijima và Takeshi Urata ở Ojima, Gunma, ngày 25 tháng 1 năm 1987. Nó được đặt theo tên Babette Whipple, vợ của nhà thiên văn học Fred Lawrence Whipple.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
4756--8344-babette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)