User Tools

Site Tools


4758--8686-akenside-la-gi

Akenside
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8686
Tên thay thế 1992 OX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0626497
Viễn điểm quỹ đạo 2.4925433
Độ lệch tâm 0.0943744
Chu kỳ quỹ đạo 1255.4910295
Độ bất thường trung bình 131.90106
Độ nghiêng quỹ đạo 7.69816
Kinh độ của điểm nút lên 136.73126
Acgumen của cận điểm 268.20997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8686 Akenside (1992 OX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8686 Akenside
4758--8686-akenside-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)