User Tools

Site Tools


4759--8822-shuryanka-la-gi

Shuryanka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8822
Tên thay thế 1987 RQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8728575
Viễn điểm quỹ đạo 3.1962369
Độ lệch tâm 0.2610682
Chu kỳ quỹ đạo 1473.8354898
Độ bất thường trung bình 38.44078
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04467
Kinh độ của điểm nút lên 60.25806
Acgumen của cận điểm 298.23834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8822 Shuryanka (1987 RQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1987 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8822 Shuryanka
4759--8822-shuryanka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)