User Tools

Site Tools


4760--8975-atthis-la-gi

Atthis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8975
Tên thay thế 4076 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1031715
Viễn điểm quỹ đạo 2.7184471
Độ lệch tâm 0.1276077
Chu kỳ quỹ đạo 1367.2335343
Độ bất thường trung bình 265.66446
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84158
Kinh độ của điểm nút lên 30.40187
Acgumen của cận điểm 160.35191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

8975 Atthis (4076 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8975 Atthis
4760--8975-atthis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)