User Tools

Site Tools


4762--9236-obermair-la-gi

Obermair
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer
Nơi khám phá Linz
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9236
Tên thay thế 1997 EV32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1945543
Viễn điểm quỹ đạo 2.6407393
Độ lệch tâm 0.0922767
Chu kỳ quỹ đạo 1373.0542677
Độ bất thường trung bình 319.78091
Độ nghiêng quỹ đạo 6.61617
Kinh độ của điểm nút lên 166.13443
Acgumen của cận điểm 40.86174
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

9236 Obermair (1997 EV32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1997, bởi E. Meyer ở Linz.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9236 Obermair
4762--9236-obermair-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)