User Tools

Site Tools


4763--9407-kimuranaoto-la-gi

Kimuranaoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9407
Tên thay thế 1994 WS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9834230
Viễn điểm quỹ đạo 3.3406652
Độ lệch tâm 0.2549248
Chu kỳ quỹ đạo 1586.4314283
Độ bất thường trung bình 24.78395
Độ nghiêng quỹ đạo 5.21329
Kinh độ của điểm nút lên 207.89849
Acgumen của cận điểm 234.26390
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9407 Kimuranaoto (1994 WS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9407 Kimuranaoto
4763--9407-kimuranaoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)