User Tools

Site Tools


4764--9576-van-der-weyden-la-gi

van der Weyden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9576
Đặt tên theo Rogier van der Weyden
Tên thay thế 1989 CX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7249979
Viễn điểm quỹ đạo 3.4032311
Độ lệch tâm 0.1106736
Chu kỳ quỹ đạo 1959.0968868
Độ bất thường trung bình 310.47224
Độ nghiêng quỹ đạo 8.62270
Kinh độ của điểm nút lên 273.05266
Acgumen của cận điểm 114.25995
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9576 van der Weyden (1989 CX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9576 van der Weyden
4764--9576-van-der-weyden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)