User Tools

Site Tools


4765--9732-juchnovski-la-gi

Juchnovski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Shkodrov và V. Ivanova
Nơi khám phá Bulgarian National Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9732
Tên thay thế 1984 SJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9649050
Viễn điểm quỹ đạo 2.5190450
Độ lệch tâm 0.1235830
Chu kỳ quỹ đạo 1226.1527343
Độ bất thường trung bình 12.53959
Độ nghiêng quỹ đạo 7.62564
Kinh độ của điểm nút lên 300.01672
Acgumen của cận điểm 68.43150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9732 Juchnovski (1984 SJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1984 bởi V. Shkodrov và V. Ivanova ở Bulgarian National Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9732 Juchnovski
4765--9732-juchnovski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)