User Tools

Site Tools


4767--10104-hoburgsgubben-la-gi

Hoburgsgubben
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá ngày 2 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10104
Tên thay thế 1992 EY9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1554617
Viễn điểm quỹ đạo 2.5099949
Độ lệch tâm 0.0759911
Chu kỳ quỹ đạo 1301.3516525
Độ bất thường trung bình 115.46208
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61405
Kinh độ của điểm nút lên 317.83722
Acgumen của cận điểm 290.24277
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

10104 Hoburgsgubben (1992 EY9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1992 ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Hoburgsgubben, a sea stack in southern Gotland that is famous for looking like an old man staring out to sea.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10104 Hoburgsgubben
4767--10104-hoburgsgubben-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)