User Tools

Site Tools


4768--10237-adzic-la-gi

10237 Adzic
Khám phá[1]
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro, New Mexico
Ngày khám phá ngày 26 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10237
Tên thay thế 1998 SJ119
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0810410
Viễn điểm quỹ đạo 2.3312810
Độ lệch tâm 0.0567139
Chu kỳ quỹ đạo 1196.8899612
Độ bất thường trung bình 94.37363
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14706
Kinh độ của điểm nút lên 114.50342
Acgumen của cận điểm 135.84054
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10237 Adzic (1998 SJ119) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.[1] Nó được đặt tên theo tên của Vladislav Adzic.[2]

  1. ^ a ă “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)-(15000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2009. 
  2. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2008. 
4768--10237-adzic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)