User Tools

Site Tools


4769--10392-brace-la-gi

Brace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10392
Tên thay thế 1997 RP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0786533
Viễn điểm quỹ đạo 2.7258751
Độ lệch tâm 0.1347108
Chu kỳ quỹ đạo 1359.9707788
Độ bất thường trung bình 352.38062
Độ nghiêng quỹ đạo 4.48058
Kinh độ của điểm nút lên 264.63163
Acgumen của cận điểm 79.55848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10392 Brace (1997 RP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1997 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10392 Brace
4769--10392-brace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)