User Tools

Site Tools


4770--10581-jen-khollan-la-gi

10581 Jeníkhollan
Tên
Tên Jeníkhollan
Tên chỉ định 1995 OD1
Phát hiện
Ngày phát hiện 30 tháng 7 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0862759
Bán trục lớn (a) 3.0066428 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7472420 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2660436 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.21 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.26298°
Kinh độ (Ω) 154.56796°
Acgumen (ω) 3.56650°
Độ bất thường trung bình (M) 336.82304°

10581 Jeníkhollan là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1904.2377860 ngày (5.21 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 7 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4770--10581-jen-khollan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)