User Tools

Site Tools


4772--10767-toyomasu-la-gi

Toyomasu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10767
Tên thay thế 1990 UF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8886390
Viễn điểm quỹ đạo 2.5576796
Độ lệch tâm 0.1504707
Chu kỳ quỹ đạo 1210.7495185
Độ bất thường trung bình 147.76442
Độ nghiêng quỹ đạo 4.47191
Kinh độ của điểm nút lên 58.66673
Acgumen của cận điểm 286.55727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10767 Toyomasu (1990 UF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. The asteroidđược đặt tên theo tên của Shinji Toyomasu, a research fellow ở Misato Observatory.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4772--10767-toyomasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)