User Tools

Site Tools


4774--8203-jogolehmann-la-gi

Jogolehmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8203
Tên thay thế 1994 CP10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7436669
Viễn điểm quỹ đạo 3.5475547
Độ lệch tâm 0.1277793
Chu kỳ quỹ đạo 2037.7735286
Độ bất thường trung bình 37.37215
Độ nghiêng quỹ đạo 5.08225
Kinh độ của điểm nút lên 355.10953
Acgumen của cận điểm 326.99573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8203 Jogolehmann (1994 CP10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8203 Jogolehmann
4774--8203-jogolehmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)