User Tools

Site Tools


4775--8345-ulmerspatz-la-gi

Ulmerspatz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8345
Tên thay thế 1987 BO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8006419
Viễn điểm quỹ đạo 2.8758485
Độ lệch tâm 0.2299174
Chu kỳ quỹ đạo 1305.9709208
Độ bất thường trung bình 11.10493
Độ nghiêng quỹ đạo 23.39211
Kinh độ của điểm nút lên 277.37606
Acgumen của cận điểm 152.96978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8345 Ulmerspatz (1987 BO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8345 Ulmerspatz
4775--8345-ulmerspatz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)