User Tools

Site Tools


4776--8530-korbokkur-la-gi

Korbokkur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8530
Tên thay thế 1992 UK5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7181277
Viễn điểm quỹ đạo 2.9306289
Độ lệch tâm 0.2608227
Chu kỳ quỹ đạo 1294.3705738
Độ bất thường trung bình 211.81869
Độ nghiêng quỹ đạo 5.15810
Kinh độ của điểm nút lên 53.33936
Acgumen của cận điểm 250.38134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8530 Korbokkur (1992 UK5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1992 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa. Nó được đặt tên theo Korbokkur ở truyện ngụ ngôn của người Ainu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8530 Korbokkur
4776--8530-korbokkur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)