User Tools

Site Tools


4777--8687-caussols-la-gi

Caussols
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8687
Đặt tên theo Caussols
Tên thay thế 1992 PV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1526363
Viễn điểm quỹ đạo 2.4849019
Độ lệch tâm 0.0716470
Chu kỳ quỹ đạo 1289.6880449
Độ bất thường trung bình 115.48150
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51727
Kinh độ của điểm nút lên 202.37495
Acgumen của cận điểm 174.59271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8687 Caussols (1992 PV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8687 Caussols
4777--8687-caussols-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)