User Tools

Site Tools


4779--8976-leucura-la-gi

Leucura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8976
Tên thay thế 4221 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6311333
Viễn điểm quỹ đạo 3.5539539
Độ lệch tâm 0.1492009
Chu kỳ quỹ đạo 1986.4249923
Độ bất thường trung bình 57.89985
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09567
Kinh độ của điểm nút lên 111.48059
Acgumen của cận điểm 342.40268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8976 Leucura (4221 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8976 Leucura
4779--8976-leucura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)