User Tools

Site Tools


4780--9093-sorada-la-gi

Sorada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9093
Tên thay thế 1995 WA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3451383
Viễn điểm quỹ đạo 2.9254809
Độ lệch tâm 0.1101090
Chu kỳ quỹ đạo 1562.5930502
Độ bất thường trung bình 71.20873
Độ nghiêng quỹ đạo 14.43056
Kinh độ của điểm nút lên 229.84436
Acgumen của cận điểm 77.24133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9093 Sorada (1995 WA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9093 Sorada
4780--9093-sorada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)