User Tools

Site Tools


4781--9238-yavapai-la-gi

Yavapai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9238
Tên thay thế 1997 HO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6528608
Viễn điểm quỹ đạo 3.2049804
Độ lệch tâm 0.0942531
Chu kỳ quỹ đạo 1830.8797087
Độ bất thường trung bình 318.96993
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76788
Kinh độ của điểm nút lên 180.66282
Acgumen của cận điểm 172.10899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9238 Yavapai (1997 HO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9238 Yavapai
4781--9238-yavapai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)