User Tools

Site Tools


4782--9409-kanpuzan-la-gi

Kanpuzan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9409
Tên thay thế 1995 BG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4784010
Viễn điểm quỹ đạo 3.7818188
Độ lệch tâm 0.2082064
Chu kỳ quỹ đạo 2022.7294104
Độ bất thường trung bình 207.19084
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73736
Kinh độ của điểm nút lên 59.99061
Acgumen của cận điểm 6.88296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9409 Kanpuzan (1995 BG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1995 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9409 Kanpuzan
4782--9409-kanpuzan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)