User Tools

Site Tools


4783--9577-gropius-la-gi

Gropius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9577
Đặt tên theo Walter Gropius
Tên thay thế 1989 CE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1127177
Viễn điểm quỹ đạo 2.7199629
Độ lệch tâm 0.1256539
Chu kỳ quỹ đạo 1371.9414423
Độ bất thường trung bình 338.78434
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83521
Kinh độ của điểm nút lên 308.78398
Acgumen của cận điểm 270.72092
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

9577 Gropius (1989 CE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9577 Gropius
4783--9577-gropius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)