User Tools

Site Tools


4784--9733-valtikhonov-la-gi

Valtikhonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9733
Tên thay thế 1985 SC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7548005
Viễn điểm quỹ đạo 2.6210991
Độ lệch tâm 0.1979704
Chu kỳ quỹ đạo 1182.1006322
Độ bất thường trung bình 9.31897
Độ nghiêng quỹ đạo 6.40651
Kinh độ của điểm nút lên 220.97964
Acgumen của cận điểm 130.50059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

9733 Valtikhonov (1985 SC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9733 Valtikhonov
4784--9733-valtikhonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)