User Tools

Site Tools


4785--10105-holmh-llar-la-gi

10105 Holmhällar
Tên
Tên Holmhällar
Tên chỉ định 1992 EM12
Phát hiện
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 6 tháng 3 năm 1992
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1086867
Bán trục lớn (a) 3.1242933 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7847242 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4638624 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.52 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.87256°
Kinh độ (Ω) 143.89600°
Acgumen (ω) 51.19027°
Độ bất thường trung bình (M) 311.68032°

10105 Holmhällar là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2017.0939750 ngày (5.52 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4785--10105-holmh-llar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)