User Tools

Site Tools


4787--10395-jirkahorn-la-gi

Jirkahorn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Wolf và P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10395
Tên thay thế 1997 SZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1561077
Viễn điểm quỹ đạo 2.7353253
Độ lệch tâm 0.1184147
Chu kỳ quỹ đạo 1397.0360019
Độ bất thường trung bình 242.70390
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71125
Kinh độ của điểm nút lên 200.47230
Acgumen của cận điểm 231.27307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10395 Jirkahorn (1997 SZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1997 bởi M. Wolf và P. Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10395 Jirkahorn
4787--10395-jirkahorn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)