User Tools

Site Tools


4788--10582-harumi-la-gi

Harumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Ikari
Nơi khám phá Moriyama
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10582
Tên thay thế 1995 TG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5526006
Viễn điểm quỹ đạo 3.6497136
Độ lệch tâm 0.1768877
Chu kỳ quỹ đạo 1994.7298130
Độ bất thường trung bình 119.79391
Độ nghiêng quỹ đạo 12.17447
Kinh độ của điểm nút lên 60.40849
Acgumen của cận điểm 302.44917
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10582 Harumi (1995 TG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1995 bởi Y. Ikari ở Moriyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10582 Harumi
4788--10582-harumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)