User Tools

Site Tools


4789--10768-sarutahiko-la-gi

Sarutahiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10768
Tên thay thế 1990 UZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8539131
Viễn điểm quỹ đạo 2.5573137
Độ lệch tâm 0.1594569
Chu kỳ quỹ đạo 1196.4443270
Độ bất thường trung bình 126.39221
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43435
Kinh độ của điểm nút lên 135.68646
Acgumen của cận điểm 262.24091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

10768 Sarutahiko (1990 UZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1990 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira. The asteroid's name refers to Sarutahiko, a Shinto god.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4789--10768-sarutahiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)